Okna a dveře od Tanax s.r.o., vždy k dispozici široká paleta barev a vzorů.
+420 777 116 547
 • Najdete nás
 • Hradec Králové, Vážní 891

Údržba a návod k obsluze

Návod k obsluze

 • seřizování a opravy přenechejte technikovi z firmy Tanax s.r.o.
 • ořezávání PU pěny, otevírání oken a zednické zapravení provádějte až po vytvrzení PU pěny
 • do oken a dveří nepřivírejte kabely, šňůry atd.
 • při zavírání okna nevkládejte ruku mezi rám a křídlo
 • vyklopené okenní křídlo při zavírání přitlačte lehce rukou v horní části
 • u dvoudílného okna nebo balkónových dveří se štulpem (bez pevného sloupku) se kování druhého křídla, které nemá kličku, ovládá pomocí páčky rozvory. Povytažením páčky křídlo odjistíte a můžete ho otevřít
 • křídla nezajišťujte v otevřené poloze zarážkami, kolíky atd., při průvanu nebo zavření může dojít k poškození okna nebo dveří, případně k vytržení křídla ze závěsů a následně k vážnému úrazu. K aretaci možno použít „omezovač křídla“
 • nikdo a nic se nesmí věšet za křídlo okna nebo dveří, hrozí vytržení křídla ze závěsů a tím poškození okna, dveří nebo vážnému úrazu
 • okna, dveře a veškeré příslušenství udržujte a čistěte dle uvedených instrukcí v odstavcích „Údržba“ a „Běžné čistění“
 • nečistoty po zednickém zapravení a jiné nečistoty v kování oken, dveří a zámků způsobují zhoršení ovládání, mohou však způsobit také zablokování a poškození celého kování nebo zámku, udržujte je stále čisté
 • u náhradních klíčů do zámku vyrobených z měkkého kovu může dojít k odlomení a uvíznutí jejich částí v zámku, proto používejte pouze klíče z tvrdého kovu
 • pokud v blízkosti oken a dveří používáte brusku nebo jiný nástroj, od kterého odlétávají jiskry, zakryjte celá okna, dveře a skla, jinak dojde k jejich popálení
 • v blízkosti okna nestavte hořící předměty (prskavky, svíčky, atd.). Nepřímé tepelné zdroje musí být umístěny ve vzdálenosti minimálně 50 cm
 • křídlo oken nikdy nepřitlačujte proti okrajům otvorů (špalety)
 • při otevírání a zavírání okenic se nadměrně nevyklánějte, vždy překontrolujte správné zajištění

Poloha klika (levé, pravé okno):

 • sklopná poloha (případně úsporná ventilace „léta/zima“)
 • spárové větrání (případné mikroventilace)
 • otevřené
 • zavřené

Běžné čištění

Výrobky dodávané firmou Tanax s.r.o. vyžadují minimální údržbu, přesto je důležité dodržovat určité zásady.

Po provedené montáži odstraňte rukou ochranné fólie oken, dveří a výrobní etikety ze skel. Nutné je též odstranit zbytky cementu a stavebních látek z oken, dveří, doplňků a příslušenství. Pro čištění oken, dveří, zimních zahrad, okenic, rolet, žaluzií, sítí, parapetů, skla a ostatních doplňků a příslušenství používejte dostatečné množství čisté vody a běžné čistící prostředky. V případě většího znečištění u rámů a křídel použijte krémové čistící prostředky (např.“CIF“) a následně dokonale opláchněte. K čistění skel se doporučují běžné prostředky (např. Iron).

Vyvarujte se používání: rozpouštědel, alkoholu, acetonu či SAVA, protože by mohli poškodit povrch kování, rámů, křídel, skla, těsnění nebo příslušenství. K čištění nepoužívejte ostré nástroje (žiletky, nůž,..) ani kartáče či ocelovou vlnu.

Údržba

Údržba plastových oken a dveří spočívá v provádění menších kontrol chodu křídla a promazání. Odtokové kanálky na spodní straně rámu je doporučováno 1x ročně vysát nebo prolít vodou, aby se odstranily nečistoty (pyl, prach) a byl tak umožněn výtok zkondenzované vlhkosti mezi křídlem a rámem.

Kování

K zaručení správné funkce kování oken, dveří a okenic se musí pohyblivé díly, podle namáhání, 1x až 2x za rok vyčistit a promazat silikonovým olejem. Kování je standardně při předání zákazníkovi seřízeno. Pokud je nutné po určitě době opětné seřízení, obraťte se na firmu Tanax s.r.o.. Zejména u nové stavby je třeba následné seřízení po usazení. Z kování alespoň 1x ročně vysajte prach a nečistoty.

Těsnění

Minimálně jedenkrát ročně potřete těsnění vazelínou. Prodlužujete tím životnost a elasticitu těsnění.

Žaluzie a sítě

Spuštění, vytažení a naklápění žaluzií se provádí pomocí řetízku na straně oka. Při spuštění žaluzie je nutné ji spustit až úplně dolů, jak to dovolí řetízek, jinak se žaluzie při naklápění lamel může od spodu zvednout až o několik centimetrů. Vytažená žaluzie je aretována ve své poloze tak, že se řetízek zasune do aretačního držáku umístěného na rámu na straně řetízku.

Důležitá upozornění:

 • za ovládací řetízek žaluzií ani za síťové dveře se nesmí nikdo a nic věšet
 • řetízek ovládejte pouze přiměřenou silou, aby nedošlo k jeho roztržení
 • neprolamujte lamely žaluzie, mohlo by dojít k jejich deformaci
 • sítě upevňujte pevně pomocí obrtlíků, aby nevypadly ven
 • na upevněné sítě netlačte, mohlo by dojít k jejich protržení, poškození nebo vypadnutí
 • čistěte dle odstavce „ Běžné čištění“

Sklo

Důležitá upozornění:

Výkyvy barevného pocitu za skla jsou možné na základě obsahu oxidu železa ve skle při procesu povlakování skla a zrovna tak různou sílou skla, konstrukcí tabulí a podle úhlu pozorování a nelze jim zabránit.

Prasknutí skla:

Sklo jako podchlazená tavenina náleží ke křehkým materiálům, které nepřipouštějí žádné plastické deformace. Překročení meze elasticity tepelnými nebo mechanickými účinky vede bezprostředně k prasknutí tabule. K prasknutí skla dochází zpravidla cizími vlivy a není to tedy věcná závada.

Rosení a vlhkost v bytě

Naše technické normy vyžadují, aby při teplotě vnitřního vzduchu 21°C a relativní vlhkosti do 50% nekondenzovala na žádném místě konstrukce vlhkost. Zatímco teplotu se podaří uživatelům prostor dodržet, není zvláštností relativní vlhkost okolo 75%. Při těchto podmínkách se orosí i nejlepší výplně otvorů s nejkvalitnějším zasklením.

Koncem 70 let minulého století proběhla světem energetická krize. V jejím důsledku se zpřísnily technické normy a začalo se více dbát na úspory energií.

Tyto požadavky vedly k novým trendům při vývoji a výrobě oken:

 • snížení tepelných ztrát okny (lepší zasklení, vícekomorové profily,…)
 • snížení výměny vzduchu mezi rámem a křídlem

Zvyšování izolace má na rosení příznivý vliv. Tady můžeme doporučit, abyste při výběru zasklení věnovali pozornost a vybírali si izolační dvojskla s co nejnižší hodnotou Ug (koeficient prostupu tepla), pro který platí - čím menší má hodnotu, tím lépe. Doporučujeme zasklení s hodnotou min. Ug = 1,0

Snížení výměny vzduchu má za důsledek růst vlhkosti v interiéru vlivem užívání. Obyvatelé svojí činností vnáší do vnitřních prostor vlhkost. Pokud se tuto vlhkost nepodaří odvětrat, vzniká nebezpečí sražení této vlhkosti na nejchladnějším povrchu v místnosti, kterým je ve většině případů zasklení oken. Je to podobné jako když se orosí skla brýlí po příchodu do vytápěné místnosti.

Údaje o vlhkosti v bytech g / h
Člověk mírná aktivita 30 - 60
středně těžká práce 120 - 200
těžká práce 200 - 300
Koupelna vanová lázeň asi 700
sprchování 2600
Kuchyně vařící a pracovní postupy 600 - 1500
denní průměr 100
Pokojové květiny fialky 5 - 10
kapradí 7 - 15
gumovník 10 - 20
Sušení prádla 50 - 200

Pokud jste údajům v tabulce věnovali pozornost, je Vám jasné, že během jediného dne se může odpařit v prostoru bytu i několik litrů vody. A tuto přebytečnou vlhkost je nutné odvádět. Jedině tak lze předcházet nebezpečí rosení skel – případně ostatních studených povrchů.

U starších oken docházelo k rosení oken převážně na vnějším skle (u dvojitých nebo zdvojených oken) a to z toho důvodu, že se teplý a vlhký vzduch dostane do meziprostoru mezi skly.

U moderních oken s izolačními dvojskly není možné, aby se rosil meziskelní prostor (to by byl oprávněný důvod k reklamaci izolačního dvojskla).

Jak již bylo uvedeno, vyskytuje se ale nebezpečí rosení vnitřních tabulí skel. Moderní plastová okna mají odlišné vlastnosti a je proto nutné je používat jinak než původní okna. Jednoduše řečeno, je nutné daleko více větrat, než jsme byli dosud zvyklí.

Rosení oken mohou ovlivnit i další faktory: umístění topných těles, volba zasklení, nedostatečné vytápění, mnoho květin v blízkosti oken.

Odvádění vlhkosti z bytů

V místnostech s vysokou vlhkostí by okna při teplotách pod nulou neměla být vyklápěna, protože studený venkovní vzduch ochlazuje pouze stěny bezprostředně vedle okna a tím může dojít k plesnivění. Pro zajištění čerstvého vzduchu se doporučuje okno otevřít častěji a na krátkou dobu (minimálně 3x denně).

Vlivy, které způsobují vlhkost Účinek těchto vlivů Opatření ke zlepšení situaceh
Dodatečné utěsnění oken Relativní vlhkost vzduchu v bytě stoupá, výměna vzduchu není dostatečná Dostatečné větrání, nárazové větrání ve dne cca 10min. Korigovat teplotu v místnosti, event. ji zvýšit
Redukované, chybné kování Relativní vlhkost vzduchu v bytě stoupá, výměna vzduchu není dostatečná Dostatečné větrání, nárazové větrání ve dne cca 10min. Korigovat teplotu v místnosti, event. ji zvýšit
Snížení teploty v místnosti Povrchové teploty klesají, relativní vlhkost vzduchu stoupá i když "produkce vlhkosti" zůstává stejná Příslušně vytápět, aby teplota v místnosti opět stoupla
Velkoplošný nábytek u venkovních stěn Povrchové teploty stěny klesají, z důvodu omezené cirkulace vzduchu Nábytek dle možností nestavět k venkovním stěnám nebo zlepšit izolaci stěn
Těžké závěsy před oknem Povrchové teploty klesají z důvodu izolačního účinku závěsů Odstranit závěsy
Téměř difúzně utěsněné povrchy stěny (např. fóliová tapeta) Nefunguje funkce stěny - zachycování a vydávání vlhkosti Odstranit tapety a použít materiály akumulující vlhkost. Dřevo,sádru,omítku
Příliš nízká tepelná izolace venkovní stěny Povrchová teplota v místnosti klesá Zlepšit tepelnou izolaci stěny
Stavební vlhkost v novostavbě Stálé odevzdávání vlhkosti a tím zvyšování relativní vlhkosti vzduchu Postarat se o dostatečné a odborné vysušení stavby + dostatečně větrat
Vestavění nových, těsnějších oken Relativní vlhkost vzduchu v bytě stoupá, zatímco se teplotní poměry téměř nemění Dostatečné větrání, nárazové větrání ve dne cca 10min. Korigovat teplotu v místnosti, event. ji zvýšit
Parapet překrývá topné těleso, takže teplý vzduch se nedostává přímo do prostoru okna Snížení povrchové teploty. Např. vyříznout do parapetu štěrbiny pro teplý vzduch od topného tělesa, aby se zvýšili povrchové teploty

Řešení drobných problémů

Vzniklý problém Možné příčiny problému Odstranění problému
Okno se nedá zavřít, zdá se, jako by bylo vyvěšeno ze závěsů POJISTKA - pro otočení kličky je nutné pojistku přimáčknout ke křídlu Nechtěně bylo pohnuto pojistkou pro blokování vyklopené polohy v místě kličky Kličku otočte do polohy "sklopená poloha" (viz. schéma). Křídlo dole rukou přitlačte k rámu, až křídlo dosedne přesně na rám. Pojistku stlačte dolů k rámu křídla a současně otočte kličkou do "vodorovná poloha". Funkce kování se obnoví. Pokud by to nevyšlo na poprvé, zkuste to ještě jednou.
Okno se nedá správně uzavřít U jednokřídlého okna překontrolujte, zda se po obvodu nenachází nějaká překážka. U dvou, nebo více-křídlých oken nebyla páčka zavírání ve spodní části křídla stlačena dolů k zajištění U jednokřídlých oken odstranit příčinu omezení a křídlo lehce nadzvednout, přitlačit a zavřít. U dvoukřídlých oken zajistit, aby páčka druhého křídla byla ve svislé poloze
Uvnitř rámu je voda Znečištěn odtok vody Vyčistit dle odst. Údržba
Dochází k rosení skel nebo okna Vysoká vlhkost vzduchu Viz. odst. Rosení a vlhkost v bytě
Okolo okna, nebo v rozích místnosti se tvoří plíseň Vysoká vlhkost Viz. odst. Rosení a vlhkost v bytě + vydesinfikovat "Savem"

Naši dodavatelé

Salamander Industrie // Produkte
Rehau Unlimited Polymer Solution
Yawal Aluminium + Architektura
Veka