Okna a dveře od Tanax s.r.o., vždy k dispozici široká paleta barev a vzorů.
+420 777 116 547
  • Najdete nás
  • Hradec Králové, Vážní 891

Reklamační řád podmínky vrácení zboží

Doba záruky

Záruka na zboží včetně montáže je poskytována v délce 5-ti let na plastová okna a dveře , v délce 5-ti let na okna a dveře Tanax s.r.o, garážová vrata, společně na všechny typy kování a 2 roky na žaluzie, sítě, parapety a el. Motory.

Záruční doba se počítá od data montáže a podepsání předávacího protokolu.

Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady výrobku vzniklé při výrobě a montáži a funkčnost výrobku v průběhu záruční doby. V záruční době má objednatel právo na bezplatné a řádné odstranění vady v co nejkratším možném termínu. Záruka se nevztahuje na funkční, vzhledové a jiné poškození výrobku, které nebylo způsobeno dodavatelem. Dále se záruka nevztahuje na srážení vody na vnitřním skle oken a dveří.

Předmět reklamace

Předmětem reklamace jsou vady výrobku vzniklé při výrobě a montáži a funkčnost výrobku v průběhu záruční doby, které nebudou zaviněny objednatelem nebo vyšší mocí. Za vadu se nepovažuje srážení vody na vnitřním skle oken a dveří. Dále nelze reklamovat provedení a rozměry výrobků, které byly objednatelem odsouhlaseny a podepsány ve Smlouvě o dílo. Při výrobě plastových profilů v hladké bílé barvě 01 vznikají někdy na povrchu nepatrné lehké stopy po tažení. Jsou způsobeny technologií a nejdou vyloučit, neopravňují proto k reklamaci. Za reklamaci se nepovažuje běžné seřízení oken a dveří, které je prováděno v záruční i pozáruční době v rámci servisu.

Způsob uplatnění reklamace

Při zjištění závady nahlaste tuto reklamaci telefonicky, osobně nebo písemně na naší adrese. Uveďte druh vady, jméno zákazníka dle smlouvy, Vaší adresu a telefonní číslo. Na základě nahlášené reklamace Vás navštíví náš technik, který reklamované vady posoudí.

Doklady potřebné pro uplatnění reklamace:

Na uplatnění reklamace má nárok kupující nebo jiná oprávněná osoba po předložení Smlouvy o dílo. Reklamace výrobků, které nebyly doplaceny do plné ceny, je možná až po jejich doplacení!

Vyřízení reklamace

Vada bude posouzena technikem. V případě oprávněné reklamace bude vada odstraněna v co nejkratší možné době bezplatně. V případě neoprávněné reklamace, tzn. při poškození výrobku vinou zákazníka, jiné osoby, vyšší moci nebo díky nedodržení Návodu k obsluze, bude vada odstraněna na náklady zákazníka. Reklamace jiných prací, které nedodávala firma Tanax s.r.o., je nutno uplatňovat u konkrétního dodavatele.

Naši dodavatelé

Salamander Industrie // Produkte
Rehau Unlimited Polymer Solution
Yawal Aluminium + Architektura
Veka